Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

Tại mebida.vn, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là vô cùng quan trọng. Chính sách bảo mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ các thông tin mà khách hàng cung cấp khi truy cập và sử dụng website.

Thông tin thu thập

Mebida.vn chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Thông tin được thu thập bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán (nếu có). Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ IP, thông tin thiết bị và trình duyệt để phục vụ mục đích phân tích và cải thiện website.

Sử dụng thông tin cá nhân

Mebida.vn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để xử lý đơn hàng, giao hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và gửi thông tin cập nhật về sản phẩm, dịch vụ. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phương thức bảo vệ

Mebida.vn áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sử dụng mã hóa dữ liệu, tường lửa và các công nghệ hiện đại khác để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hệ thống.

Cookies và công nghệ theo dõi

Mebida.vn sử dụng cookies và công nghệ theo dõi khác để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích lưu lượng truy cập. Khách hàng có thể quản lý và vô hiệu hóa các tính năng này trong cài đặt trình duyệt.

Quyền kiểm soát thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.

Mebida.vn cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu và luôn cập nhật chính sách bảo mật để đảm bảo sự an toàn tối đa cho thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.